Pretražite novosti:

30 je godina Hrvatske mreže zdravih gradova i 25 godina djelovanja u gradu Karlovcu.

20.05.2023.
30 je godina Hrvatske mreže zdravih gradova i 25 godina djelovanja u gradu Karlovcu.
Projekt Zdravi grad pokrenuo je 1986. godine Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem da osnaži zanimanje za pozitivan koncept zdravlja u gradovima diljem Europe te omogući direktnu suradnju među njima bez barijera političkih granica. Projekt  Zdravi grad dugoročni je, međunarodni, razvojni projekt kojemu je cilj postaviti zdravlje pri vrhu lista prioriteta političkih čimbenika u europskim gradovima te promicati lokalne sveobuhvatne strategije za zdravlje i održivi razvoj.

Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG) je članica Mreže nacionalnih mreža zdravih gradova Europe (NETWORK) Svjetske zdravstvene organizacije, Regionalnog ureda za Europu. Misija je Hrvatske mreže zdravih gradova da, unapređujući kapacitet planiranja i upravljanja resursima za zdravlje na lokalnoj razini, stanovnicima naših gradova i županija omogući bolju kvalitetu okoliša, zdraviji način života te pristup uslugama primjeren njihovim potrebama. Suportivni centar HMZG je savjetodavno i koordinativno tijelo koje pomaže pri organizaciji i provođenju djelatnosti članova Udruge, a djeluje u prostorijama Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Grad Karlovac je član HMZG-a od 1998. godine i kada je  primjenom participativne metode RAP-a, oblikovao dva ključna dokumenata Zdravog grada: „Gradsku sliku zdravlja“ i „Gradski plan za zdravlje“. U ovim dokumentima izabrano je,  u participativnom procesu, pet prioriteta za buduće djelovanje projekta Karlovac – Zdravi grad: unapređenje gospodarskog razvitka grada, prostorno uređenje grada (posebno Zvijezde, gradskih kupališta, parkova…), zdravlje mladih, unapređenje okoliša te poboljšanje zdravstveno-socijalne kulture življenja stanovnika (promocija zdravih stilova života). Kao odgovor na prepoznate potrebe stanovnika grada, tijekom godina razvijena je cijela lepeza uspješnih programa od Karlovačkih pučkih šetnji, Poučne staze Kozjače, Dana bez automobila u mom gradu, Sportskog ljeta mladih, obnove kupališta Foginovo, Ljeta na Foginovom, Zvijezdom do zdravlja, Karlovačkog vrtuljka, Športsko rekreacijskog centr Korana, Susreta s rijekom, a uređene su i mnogobrojne šetnice, parkovi i biciklističke staze.

Vrijednost projekta Zdravi grad u Karlovcu prepoznata je kao mogućnost zadovoljavanja prioritetnih potreba građana te prilika za aktivno uključivanje građana u inicijative i programe za podizanje kvalitete života u zajednici. Važnost ovog projekta je i prilika za uspostavljanje još kvalitetnije komunikacije i suradnje uprave grada s udrugama, ustanovama, nevladinim sektorom i građanskim inicijativama te drugim članovima Hrvatske mreže i kroz NETWORK sa EU SZO i projektnim gradovima izvan Hrvatske.

Ove godine se obilježava 30 godina djelovanja Hrvatske mreže zdravih gradova. HMZG omogućva okupljanje gradova i županija i njihovo povezivanje radi bolje međusobne suradnje, lakše razmjene iskustava, spoznaja, ideja i aktivnosti te međusobne podrške i praktične pomoći. Redovite godišnje aktivnosti Mreže su:  Sajam zdravlja,  Motovunska ljetna škola, Poslovni sastanak mreže. Kroz Mrežu je hrvatskim gradovima i županijama članovima Mreže omogućena suradnja i povezivanje s drugim projektnim gradovima u Europi, drugim nacionalnim mrežama i Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije.
Status članova Mreže imaju gradovi: Crikvenica, Čazma, Dubrovnik, Karlovac, Labin, Opatija, Osijek, Poreč, Pula, Rab, Rijeka, Split, Varaždin, Vinkovci, Zabok, Zadar, Zagreb te županije: Istarska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka,Sisačko-moslavačka, Međimurska, Zadarska i Požeško-slavonska.

Tijekom 2021. i 2022. Mreža je djelovala kroz predstavljanje nekoliko važnih tema: Duševno zdravlje u zajednici, predstavljena kroz dva događanja tematsku konferenciju „Resursi za duševno zdravlje u zajednici“ i tematsku radionicu „Podrška i pomoć pomagačkim profesijama tijekom Covid-19 pandemije i dalje“. Osim toga, predmet rasprava i promišljanja bili su: Zdravo urbano planiranje, Očuvanje planeta od degradacije kroz zaštitu prirodnih resursa te održivu potrošnju i proizvodnju. Grad Karlovac od početka rada u Mreži redovito uključuje organizacije, institucije i nevladine organizacije koji svojim primjerom i radom  mogu doprinijeti u postizanju svih prioriteta za zdraviji način života naših građana.