Poziv na dostavu projektnih prijava "Inovacije novoosnovanih MSP"

Prijave se primaju od 10. 6. do 31. 12. 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava "Inovacije novoosnovanih MSP". U sklopu provedbe OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 22.800,000,00 kuna novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava. Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
  • neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
  • su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.
Raspored informativnih radionica za poduzetnike:
1. Zagreb - ponedjeljak 23. svibnja 2016. u 10 sati - Kino dvorana Ministarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78
2. Rijeka - ponedjeljak 30. svibnja 2016. u 11 sati - STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci - Velika dvorana, Radmile Matejčić 10
3. Split - srijeda, 1. lipnja 2016. u 9 sati - HGK Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
4. Osijek - ponedjeljak 6. lipnja u 11 sati - HGK Županijska komora Osijek, Europske avenije 13
Prijave na radionicu šalju se na: EUradionice@minpo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.
Više informacija se nalazi na linku:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana