Provedeni

Game over 2019.
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019.
Nositelj: Udruga Carpe Diem
Status grada: partner
Vrijeme provedbe: 1. 6. 2020. - 31. 5. 2021.
Vrijednost projekta: 150.000,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Osvijestiti mlade osobe o učestalosti i oblicima internetskog nasilja, osvijestiti roditelje o učestalosti i oblicima internetskog nasilja, osnažiti nastavnike u radu s mladima na temu internetskog nasilja.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Zajedno za bolju zajednicu
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge
Nositelj: Carpe Diem
Status grada: partner
Vrijeme provedbe: 1. 6. 2020.- 31. 5. 2023.
Vrijednost projekta: 189.000,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Ciljevi projekta je uključiti učenike osnovnih i srednjih škola u programe usmjerenih jačanju participacije djece i mladih te će se s njima provoditi aktivnosti doživljene pedagogije, socijalne i životne vještine i razvoj volonterstva.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Školski obrok za svako dijete 2021./2022.
Program / Fond: FEAD
Poziv: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2021. – 2022.)“
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 6. 9. 2021. - 21. 6. 2022.
Vrijednost : 962.897,78 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama  u cilju unaprjeđenja kvalitete života, školskog uspjeha te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“
Program / Fond: Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 / Europski socijalni fond
Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 28. 8. 2017. – 27. 8. 2021.
Vrijednost projekta: 8.154.324,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 92%
Ciljevi: Cilj provođenja projekta je osigurati adekvatnu podršku učenicima s teškoćama za usvajanje odgojno obrazovnih programa u skladu s njihovim individualnim obrazovnim i socijalnim potrebama. U projektu sudjeluje devet osnovnih škola partnera Grada Karlovca, a osigurana su sredstva za 36 pomoćnika u nastavi koji će raditi s 37 učenika s teškoćama..
Sufinanciranje Grada Karlovca: 652.345,92 HRK
Završni izvještaj

SUSRET S RIJEKOM

ENERGY@SCHOOL: PROMJENA PONAŠANJA I OPTIMIZACIJA ENERGIJE U ŠKOLAMA CENTRALNE EUROPE- CE744
Prioritet i ciljevi projekta
Prioritet 2. Suradnja na provedbi niskougljičnih strategija u centralnoj Europi - Cilj 2.1 Razvijati I implementirati metode za povećanje energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama
Partneri                                          
1 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – LP -IT WP M RESP
2 - CertiMaC s.c.r.l.  -IT – WP T1 RESP
3 - Miasto Bydgoszcz  - PL -WP TC RESP
4 - ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO – ZAVOD KSSENA  - SI – WPT3 RESP
5 - Grad Karlovac - HR
6 - Università Degli Studi di Bologna – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”  - IT – WPT4 RESP
7 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  - HU
8 - Újszilvás Község Önkormányzata -HU
9 - Landeshauptstadt Stuttgart – D – WP T2 RESP
10 - Klagenfurt am Wörthersee -AT
11 - Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. -AT
12 - Mestna občina Celje -SI 
Sažetak projekta:                                       
Projekt ENERGY @ SCHOOL ima za cilj povećati mogućnost javnog sektora da poboljša energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija CO₂. Cilj projekta je i smanjenje postojeće razlike između različitih regija u pogledu planiranja  i provedbe energetskih politika u javnim zgradama, kroz stvaranje energetski pametnih škola. Navedeni će se ciljevi postići uz obuku učenika i školskog osoblja, koji će postati mlađi i stariji čuvari energije: to znači da će biti odgovorni za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Projekt predviđa mala ulaganja koja će biti testirana i pod nadzorom čuvara energije. Cilj ulaganja je uspostaviti sustav upravljanja energijom u 34 javne škola u 6 europskih gradova kako bi se pratilo i utjecalo na potrošnju energije. Ulaganja će obuhvatiti ugradnju pametnih brojila, detektora i ostale opreme za praćenje energetskih podataka u realnom vremenu.
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2016. - 30. 6. 2019.
Vrijednost projekta: EUR  2.581.379,75
ERDF sufinanciranje: EUR  2.127.776,08
Voditeljica projekta: mr.sc. Marina Grčić, dipl.ing.
https://www.facebook.com/EnergyatSchool
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
PREZENTACIJA 1
PREZENTACIJA 2


Turističko-športsko-rekreacijski centar ˝Slatkovodni akvarij – Kaquarium˝ 
Vrijednost: 36.691.939,28 kn
http://aquariumkarlovac.com/Home

GRAD PARTNER U PROJEKTU

Žitni put Kupa – Sava / Nositelj projekta: Općina Pokupsko
Vrijednost: 662.093,25 EUR
http://zitniput.com/
Predmet Poziva: Program učenja i razmjene znanja i iskustava o inovativnim shemama financiranja koji se koriste za provedbu održivih planova za energiju i klimu 
Program: Obzor 2020
Projektni koordinatori: IECCP (Amsterdam), IHS (Nizozemska)
Status grada: Mentorstvo u programima razmjene znanja i iskustavaBudžet projekta: 1.980.699,31 EUR
Vrijeme provedbe: lipanj 2017.- studeni 2020.
Postotak sufinanciranja: 100%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://h2020prospect.eu/
Cilj projekta: Izgradnja i jačanje kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave kroz jednostavan i primjenjiv program učenja vezan uz inovativne sheme financiranja za potrebe provedbe održivih energetskih i klimatskih akcijskih planova, posebno u okviru potpisanog Sporazuma Gradonačelnika.
 

Partnerstvo za promjenu i razvoj lokalnog tržišta rada / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 250.000,00 EUR
Ciljevi projekta bili su povećati zapošljivost i samozapošljivost nezaposlenih žena u Karlovačkoj županiji i stvoriti sveoubuhvatni sustav podrške poljoprivrednim proizvođačima. Tijekom trajanja projekta, 28 nezaposlenih žena završilo je osposobljavanje za zanimanje voćara, 22 za zanimanje sirara/mljekara, a 12 za zanimanje knjigovođe. U projektu je sudjelovalo i 10 poljoprivrednih proizvođača, koji su uključene žene upoznali s praktičnim stranama poljoprivredne proizvodnje. Jedan od rezultata projekta je i brend poljoprivrednih proizvoda Karlovačke županije "zdravKA", u kojega je inicijalno uključeno 13 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Sa sloganom "S naših rijeka, brda i dola do vašeg stola", na ovaj im je način omogućen zajednički izlazak na tržište.

Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 232.718,05 EUR
http://www.hzz.hr/print.aspx?id=11708

PentaHelix
Program: Obzor 2020
Prioritet: Društveni izazovi - Sigurna, čista i učinkovita energija
Nositelj: REGEA
Broj partnera: 11 (2 HR, 4 BE, 2 ES, 2 LV, 1 NO)
Status grada: Projektni partner - Pilot područje
Vrijeme provedbe: 01.03.2018.-28.02.2021
Vrijednost projekta: 1.808.343,75 EUR
Ciljevi i aktivnosti: Promovirati novu inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kojim se gradovi potpisnici obvezuju da će smanjiti emisije CO2 za barem 40 % do 2030. godine te da će usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Ključan dokument za ostvarenje ovih ciljeva je Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), a ovim projektom će se pružati stručna pomoć u njihovoj izradi za osam europskih pilot gradova, među kojima je i grad Karlovac. Kvaliteta i uključenost svih dionika u izradi ovog dokumenta ostvarit će se kroz tzv. Pentahelix strukturu radnih grupa koju uz gradove čine i poduzetnički sektor, nevladine organizacije, akademska zajednica i građani.

Nove vještine za jednake mogućnosti / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 191.990,74 EUR
Cilj projekta bio je doprinijeti integraciji nezaposlenih žena pripadnica nacionalnih manjina u ruralnim područjima Karlovačke županije na tržište rada, kroz poticanje poduzetničkih ideja i inicijativa, te razvoj poslovnih vještina u svrhu konkurentnosti na otvorenom tržištu rada, ali i samozapošljavanja. Da bi se ostvario opći cilj bilo je potrebno postići postavljene specifične ciljeve, a oni su bili povećati zapošljavanje i samozapošljavanje putem programa osnaživanja žena individualnim pristupom kako bi im se ojačale vještine traženja posla i poslovne vještine, te povećati razinu osvješćivanja i informiranosti ciljne skupine i zajednice o problemu zapošljavanja pripadnica nacionalnih manjina. Ciljna skupina projekta bila je skupina od 61 nezaposlene žene, pripadnica nacionalnih manjina koje su bile dugotrajno nezaposlene. Sve navedene žene prošle su edukaciju i osnaživanje poslovnih vještina te ih je 10 našlo posao, a napravljen je i 21 poslovni plan od kojih se jedan čak pretvara u potencijalni projekt.

Zajedno smo jači-pakt za zapošljavanje – STEP / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 153.056,98 EUR
Cilj projekta bio je razvijati modele uključivanja dugotrajno nezaposlenih žena koje su na socijalnoj pomoći kroz tailor - made programe osnaživanja te kroz promociju nediskriminacije posebno ranjivih skupina poput dugotrajno nezaposlenih žena, žena koje su žrtve obiteljskog nasilja i sl. Ključni rezultati projekta su:
1. 40 teško zapošljivih žena je osposobljena za ulazak na tržište rada
2. Provedena kampanja o nediskriminacijskom priostupu prema ranjivim skupinama
Nakon odrađenog volontiranja 13 žena koje su sudjelovale na projektu na kraju i dobilo posao.


Aqua-agro / Nositelj projekta: Prirodoslovna škola Karlovac
Vrijednost: 183.000,00 EUR
http://www.aquaagro.eu/

Tradicijski sir karlovačkog kraja / Nositelj projekta: Prirodoslovna škola Karlovac
Vrijednost: 30.000,00 EUR

Podrška za provedbu okolišnih politika (STEP) / Nositelj projekta: Eko Pan
Vrijednost: 165.282,90 EUR
Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta lokalnih udruga za provođenje politika zaštite okoliša na lokalnoj razini i jačanje suradnje između udruga i jedinica lokalne samouprave na pitanjima zaštite okoliša. U sklopu projekta provedene su aktivnosti potpore lokalnim vlastima za provedbu okolišnih politika, koje čine: edukacija lokalnih vlasti o načinima uključivanja javnosti u donošenje odluka i proaktivnom informiranju građana o okolišu, seminar o javnim politikama za lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, edukacija o provedbi nacionalnih politika zaštite prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode te suradnja na konkretnim temama zaštite okoliša na kojima se može ostvariti dugoročna suradnja između tijela lokalne vlasti te organizacija za zaštitu okoliša kako bi se zajednički osigurala sredstva iz strukturnih fondova Europske unije na lokalnoj razini.

Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Dubovac
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.280.163,38 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.748.088,31 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 15. 2. 2019. - 15. 2. 2021.
Ukupna vrijednost investicije: 7.475.081,63 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Dječjeg vrića Karlovac u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od F na B kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 92,54 % i postići godišnju energetsku uštedu od 171.141,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Dječjeg vrtića Karlovac na adresi  Kupska 8 za djelatnike i korisnike javnih usluga (djecu).
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Energetska obnova zgrade na adresi I. Meštrovića 10
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 6.158.496,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.715.097,60 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 14. 9. 2018. - 14. 5. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 6.541.047,25 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10  u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od D na C kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 57,31% i postići godišnje smanjenje toplinske energije za grijanje za 51,37%. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10 za djelatnike, studente i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  
Projekt izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom "Pametno odloži#Bolji Karlovac Složi"
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija; Kohezijski fond 2014.-2020.
Poziv: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 13. 6. 2018. - 7. 1. 2020.
Vrijednost projekta: 1.193.352,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.014.349,62 HRK
Ciljevi i aktivnosti: Izobrazno edukacijske aktivnosti za djecu i građane u cilju podizanja razine svijesti o potrebi održivog gospodarenja otpadom 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/
PAMETNO ODLOŽI
detaljnije...
BhENEFIT - built heritage, energy and enviromental friendly integradted tools for sustainablemanagement of historic urban areas, CE 1202
 
Program: INTERREG CENTRAL EUROPE 2014. - 2020.  
Prioritet 3: Suradnja vezana na prirodne i kulturne resurse za održivi rast u središnjoj Europi
Nositelj projekta: Comune di Mantova (Grad Mantova) - Italija
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 6. 2017. – 30. 11. 2019. (30 mjeseci)
Vrijednost projekta: 1.850.795,95 EUR 
Udio bespovratnih sredstava : 1.532.645,81 EUR  (85%)
Cilj projekta: Objediniti sve aktere koji se svakodnevno bave urbanim područjima s posebnom povijesnom, umjetničkom i kulturnom relevantnošću, uključivši ih u razvoj integriranog paketa inovativnih softvera, koji pomažu poboljšanju upravljanja tim područjima.
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
Partnerski sporazum: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages//2017/dokumenti%20članci//BHENEFIT_subsidy_contract.pdf
Newsletter: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2018/2018%20dokumenti/Bhenefit_newsletter_3rd%20ISSUE.pdf
Isporučevina: Zajednička strategija integriranog sustava upravljanja povijesno izgrađenim područjima u srednjoj Europi
Radionica A – radionica za donosioce odluka + prezentacija
Radionica B – radionica za tehničko osoblje + prezentacija

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija
Poziv: Građenje reciklažnih dvorišta
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 1. 8. 2018. - 1. 8. 2019.
Vrijednost projekta: 1.570.025,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.334.521,25 HRK
Ciljevi i aktivnosti:
• izgradnja i opremanje 1 reciklažnog dvorišta
• provedba 8 informativno-obrazovnih aktivnosti
preuzmi LETAK VIDEO

Dječji vrtić i jaslice za dječji osmijeh
Fond: Europski fond za ruralni razvoj, Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Iznos sufinanciranja: 3.812,959,02 HRK iz sredstava EU (68%) i 672.875,12 HRK (12%) nacionalna sredstva.
Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga usmjerenih na potrebe djece čime se ostvaruju uvjeti za ostanak stanovnika na ruralnom području i poboljšanje demografske strukture stanovništva. 
Specifični cilj projekta je unapređenje kvalitete brige za djecu predškolske dobi na sjevernom dijelu ruralnog područja Grada Karlovca izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju  Mahično. 
Očekivani rezultati:
  1. uređeno 1.828 m2 površine za potrebe provođenja predškolskog odgoja sukladno ''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10)
  2. izgrađeno i opremljeno 565 m2 prostora za 2 jasličke i 1 vrtićku grupu djece za potrebe djece predškolskog odgoja
  3. stvoreno 6 radnih mjesta na bazi 8 satnog radnog vremena
Ciljane skupine projekta:
  1. 46 djece, polaznika Dječjeg vrtića i jaslica Mahično 
  2. roditelji djece polaznika vrtića i jaslica i članovi šire obitelji
  3. 6 novozaposlenih odgajatelja / ica u Dječjem vrtiću i jaslicama Mahično 
Krajnji korisnici:
  1. djeca predškolske dobi u naselju Mahično i ostalim naseljima na sjevernom dijelu administrativnog područja Grada Karlovca (naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj). Prosječno je na navedenom području u dobi 0-7 godina oko 150 djece
  2. djeca iz naselja na teritorijanom području grada Ozlja i Zagrebačke županije iz naselja koja gravitiraju prema projektnom području i koja graniče s administrativnim područjem grada Karlovca na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu
  3. roditelji djece predškolske dobi i članovi obitelji (prosječno 200 obitelji)
  4. 6 novozaposlenih odgajatelja/ica i ostalo osoblje zaposleni u novoj zgradi  dječjeg vrtića
Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities- PrioritEE
Program: Interreg Mediterranean 2014 - 2020
Poziv: 1. Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Nositelj: National research council (Italy)
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: veljača 2017. - srpanj 2019.
Vrijednost projekta: 16.533.790,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava : 85%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://prioritee.interreg-med.eu                                
Ciljevi i aktivnosti: Jačanje kapaciteta javnih uprava u odabiru ekološki prihvatljivih i efikasnih mjera za energetsko planiranje, kroz razvoj alata za izračun i prijedlog mjera energetske učinkovitosti, te kroz prijenos znanja (Grad Karlovac kroz projekt provodi radionice u cilju jačanja kapaciteta u području energetske učinkovitosti, te razvija software za prioritiziranje mjera energetske učinovitosti u javnim zgradama u vlasništvu Grada).
 
PROTECTION AND PROMOTION OF CHESTNUT, 283
Program: Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020
Prioritet: Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske
Nositelj: Općina Velika Kladuša
Status grada: Projektni partner
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2017. - 31. 12. 2019.
Vrijednost projekta: 589.558,39 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 501.124,61 EUR
Ciljevi i aktivnosti: povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u pregograničnom području Hrvatska – BiH kroz zajedničku aktivnosti i promociju.
Partnerski sporazum
Energetska obnova zgrade gradske uprave, Banjavčićeva 9 u Karlovcu
Predmet Poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, KK.04.2.1.04
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.192.108,60  kuna
EU sufinanciranje projekta: 2.585,641,58 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 19. 10. 2018. - 19.10. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 4.722.996,10 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Gradske uprave u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od G na A kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 79,07% i postići godišnju energetsku uštedu od 174.050,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Gradske uprave za djelatnike i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  
Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ , KK.03.1.2.03.0024.
Fond / Program: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program „konkurentnost i kohezija“, 2014 – 2020
Ukupna vrijednost projekta: 10.213.750,00 HRK
Bespovratna sredstva: 8.548.683,25 HRK (84,9999951 %) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.
Razdoblje provedbe projekta: 1.srpanj 2019. do 1. srpanj 2020.
Svrha projekta "Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu" je doprinijeti ravnomjernom gospodarskom razvoju regije kroz privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Ostvarivanjem specifičnog cilja, infrastrukturnim opremanjem poduzetničke zone Gornje Mekušje, stvoriti će se uvjeti za rast poduzetništva i povećanje investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu.
Ciljevi projekta su usmjereni ka aktivaciji raspoložive površine zone Gornje Mekušje namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone, opremljenoj i izgrađenoj infrastrukturi zone te naseljavanju zone poduzećima koja će poslovati u zoni. Rezultati projekta će se ogledati u ukupno 8.325 m2 opremljene i izgrađene infrastrukture zone odnosno izgrađenim prometnicama, energetskoj, kanalizacijskoj, vodovodnoj, komunikacijskoj te tzv. zelenoj infrastrukturi, broju poduzeća koja posluju u zoni, te posljedično povećanju njihove konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta, poticanju novih investicija poduzetnika te prenosu znanja i inovacija.Karlovac river managment and preservation (Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka) / Nositelj projekta: Eko Pan
Vrijednost: 78.725,25 EUR
Cilj projekta bio je na temelju mišljenja i vizija kako stručnjaka tako i građana, sastavljanje održive i provedive Strategije o upravljanju i očuvanju rijeka na području grada Karlovca. 
Aktivnosti koje su provedene ovim projektom:
· Osnivanje pjektnog odbora (11 članova, koordinacija projekta)
· Stvaranje baze relevantnih podataka o stanju karlovačkih rijeka
· Istraživanje javnog mnijenja (obuhvaća javni, privatni i civilni sektor; ukupno 551 ispitanik, rezultati istraživanja nalaze se kao prilog Lokalnoj agendi za karlovačke rijeke)
· Osnivanje 4 tematska vijeća (radne skupine predstavnika različitih sektora, uz prisustvo facilitatorice mag. oecc. Ivane Ivičić)
· Izrada Lokalne agende za karlovačke rijeke (javna rasprava o nacrtu Lokalne agende, tisak Lokalne agende, javno predstavljanje te predstavljanje Gradskom vijeću)
· Osnivanje CENTRA ZA VODE EKOLOŠKOG DRUŠTVA PAN-KARLOVAC, u svrhu osnaživanja i praćenja provedbe Lokalne agende za karlovačke rijeke, ujedno i kao poveznica među različitim sektorima i zainteresiranim građanima te u svrhu osmišljavanja i koordiniranja projekata koji se odnose na slivno područje karlovačkih rijeka.

Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 
Program: Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine
Poziv: Natječaj za provedbu podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Nositelj: Grad Karlovac
Status Grada Karlovca: prijavitelj
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca
Vrijednost projekta: 7.922.421,87 HRK (od čega 7.238.758,93 HRK bespovratna sredstva)
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi:
1. Povezivanje naselja Brezova Glava sa važnijim administrativnim središtima te stvaranje uvjeta za postavljanje komunalne infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
2. Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa te omogućavanje sigurnog kretanja pješaka i biciklista na navedenoj prometnici
3. Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva na slabije razvijenim područjima, poticanje zapošljavanja, korištenje energetske učinkovitosti, zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa sukladno standardima EU.
Rezultati:
1. Izgrađeno 2 km prometnice ukupne širine 9,5 m s pješačkom stazom. Spojena prometnica naselja s cestom D6. Omogućen pristup teretnim vozilima i zimskoj službi.
2. Izgrađene pješačke staze naizmjenično uz desni, odnosno lijevi rub kolnika duž naselja. Izgrađena oborinska kanalizacija u dužini 2 km. Postavljena javna rasvjeta ukupne dužine 300 m. Postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i 2-3 smjerokazne ploče u dužini 2 km.
3. Stvoren preduvjet odnosno infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom. Stvoreni preduvjeti za otvaranje 40-ak novih radnih mjesta.
 
Autumn of life, Spring of opportunities. Integration between generations
Program / Fond:
Poziv: natječaj iz poljskog Operativnog programa „Knowledge Education Development 2014 – 2020“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, odnosno u okviru Operativnog programa „Paths of cooperation. Support for entities implementing international projects“.
Nositelj: Općina Igolomia-Wawrcenczyce iz Poljske
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 4. 1. 2021. do 29. 10. 2021.
Vrijednost : 68.487,89 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je razvoj i provedba metode suradnje između ciljnih skupina projekta – djece i starijih sa Sveučilišta za treću dob.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK
Učimo, radimo, živimo UP.02.1.1.06.0026
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 541.581,10 kuna
EU sufinanciranje projekta: 541.581,10 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. 4. 2019. - 1. 10. 2020.
Opći cilj projekta 'Učimo, radimo, živimo' je njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu povezanost povećanjem mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih skupina i poboljšanom kvalitetom rada stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim skupinama s području grada Karlovca i Karlovačke županije.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Jačanje stručnih znanja 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2. Osnaživanje te razvoj mekih vještina 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; i
3. Jačanje kapaciteta 5 stručnjaka iz sektora socijalnog rada u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim
uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“

BeRi (Besede i riječi) / Nositelj projekta: Gradska knjižnica
Vrijednost: 95.989,63 EUR
http://www.gkka.hr/?page_id=110

Mobill / Nositelj projekta: Gradska knjižnica
Vrijednost: 50.000,00 EUR
http://www.gkka.hr/?page_id=107

Diploma nije dovoljna
Nositelj projekta: HZZ
Vrijednost: 156.570,70 EUR
http://www.hzz.hr/default.aspx?id=13136-Informacijske ulice / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 46.500,00 HRK
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/projekt-informacijske-ulice

Budi neovisan, budi svoj / Nositelj projekta: Carpe Diem
vrijednost: 150.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/budi-neovisan-budi-svoj/

Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji, mobilna aplikacija, virtualni vodič Karlovcem / Nositelj projekta: Turistička zajednica karlovačke županije
Vrijednost: 30.000,00 EUR

Solarno stablo / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 352.000,00 kn
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/solarno-stablo

Lokalni info centar za mlade – informacija kao preduvjet sudjelovanja / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 130.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/info-centar-za-mlade-karlovacke-zupanije-2/

Partnerstvom do dobrog upravljanja / Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj
Vrijednost: 162.311,14 kn 
http://ka-matrix.hr/projekti-2/

Solarno stablo / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 352.000,00 kn
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/solarno-stablo