Provedeni

GRAD NOSITELJ PROJEKTA

1. Turističko-športsko-rekreacijski centar ˝Slatkovodni akvarij – Kaquarium˝ 
Vrijednost: 36.691.939,28 kn
http://aquariumkarlovac.com/Home

GRAD PARTNER U PROJEKTU

1. Žitni put Kupa – Sava / Nositelj projekta: Općina Pokupsko
Vrijednost: 662.093,25 EUR
http://zitniput.com/

2. Partnerstvo za promjenu i razvoj lokalnog tržišta rada / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 250.000,00 EUR
Ciljevi projekta bili su povećati zapošljivost i samozapošljivost nezaposlenih žena u Karlovačkoj županiji i stvoriti sveoubuhvatni sustav podrške poljoprivrednim proizvođačima. Tijekom trajanja projekta, 28 nezaposlenih žena završilo je osposobljavanje za zanimanje voćara, 22 za zanimanje sirara/mljekara, a 12 za zanimanje knjigovođe. U projektu je sudjelovalo i 10 poljoprivrednih proizvođača, koji su uključene žene upoznali s praktičnim stranama poljoprivredne proizvodnje. Jedan od rezultata projekta je i brend poljoprivrednih proizvoda Karlovačke županije "zdravKA", u kojega je inicijalno uključeno 13 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Sa sloganom "S naših rijeka, brda i dola do vašeg stola", na ovaj im je način omogućen zajednički izlazak na tržište.

3. Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 232.718,05 EUR
http://www.hzz.hr/print.aspx?id=11708

4. Nove vještine za jednake mogućnosti / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 191.990,74 EUR
Cilj projekta bio je doprinijeti integraciji nezaposlenih žena pripadnica nacionalnih manjina u ruralnim područjima Karlovačke županije na tržište rada, kroz poticanje poduzetničkih ideja i inicijativa, te razvoj poslovnih vještina u svrhu konkurentnosti na otvorenom tržištu rada, ali i samozapošljavanja. Da bi se ostvario opći cilj bilo je potrebno postići postavljene specifične ciljeve, a oni su bili povećati zapošljavanje i samozapošljavanje putem programa osnaživanja žena individualnim pristupom kako bi im se ojačale vještine traženja posla i poslovne vještine, te povećati razinu osvješćivanja i informiranosti ciljne skupine i zajednice o problemu zapošljavanja pripadnica nacionalnih manjina. Ciljna skupina projekta bila je skupina od 61 nezaposlene žene, pripadnica nacionalnih manjina koje su bile dugotrajno nezaposlene. Sve navedene žene prošle su edukaciju i osnaživanje poslovnih vještina te ih je 10 našlo posao, a napravljen je i 21 poslovni plan od kojih se jedan čak pretvara u potencijalni projekt.

5. Zajedno smo jači-pakt za zapošljavanje – STEP / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 153.056,98 EUR
Cilj projekta bio je razvijati modele uključivanja dugotrajno nezaposlenih žena koje su na socijalnoj pomoći kroz tailor - made programe osnaživanja te kroz promociju nediskriminacije posebno ranjivih skupina poput dugotrajno nezaposlenih žena, žena koje su žrtve obiteljskog nasilja i sl. Ključni rezultati projekta su:
1. 40 teško zapošljivih žena je osposobljena za ulazak na tržište rada
2. Provedena kampanja o nediskriminacijskom priostupu prema ranjivim skupinama
Nakon odrađenog volontiranja 13 žena koje su sudjelovale na projektu na kraju i dobilo posao.

6. Aqua-agro / Nositelj projekta: Prirodoslovna škola Karlovac
Vrijednost: 183.000,00 EUR
http://www.aquaagro.eu/

7. Tradicijski sir karlovačkog kraja / Nositelj projekta: Prirodoslovna škola Karlovac
Vrijednost: 30.000,00 EUR

8. Podrška za provedbu okolišnih politika (STEP) / Nositelj projekta: Eko Pan
Vrijednost: 165.282,90 EUR
Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta lokalnih udruga za provođenje politika zaštite okoliša na lokalnoj razini i jačanje suradnje između udruga i jedinica lokalne samouprave na pitanjima zaštite okoliša. U sklopu projekta provedene su aktivnosti potpore lokalnim vlastima za provedbu okolišnih politika, koje čine: edukacija lokalnih vlasti o načinima uključivanja javnosti u donošenje odluka i proaktivnom informiranju građana o okolišu, seminar o javnim politikama za lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, edukacija o provedbi nacionalnih politika zaštite prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode te suradnja na konkretnim temama zaštite okoliša na kojima se može ostvariti dugoročna suradnja između tijela lokalne vlasti te organizacija za zaštitu okoliša kako bi se zajednički osigurala sredstva iz strukturnih fondova Europske unije na lokalnoj razini.

9. Karlovac river managment and preservation (Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka) / Nositelj projekta: Eko Pan
Vrijednost: 78.725,25 EUR
Cilj projekta bio je na temelju mišljenja i vizija kako stručnjaka tako i građana, sastavljanje održive i provedive Strategije o upravljanju i očuvanju rijeka na području grada Karlovca. 
Aktivnosti koje su provedene ovim projektom:
· Osnivanje pjektnog odbora (11 članova, koordinacija projekta)
· Stvaranje baze relevantnih podataka o stanju karlovačkih rijeka
· Istraživanje javnog mnijenja (obuhvaća javni, privatni i civilni sektor; ukupno 551 ispitanik, rezultati istraživanja nalaze se kao prilog Lokalnoj agendi za karlovačke rijeke)
· Osnivanje 4 tematska vijeća (radne skupine predstavnika različitih sektora, uz prisustvo facilitatorice mag. oecc. Ivane Ivičić)
· Izrada Lokalne agende za karlovačke rijeke (javna rasprava o nacrtu Lokalne agende, tisak Lokalne agende, javno predstavljanje te predstavljanje Gradskom vijeću)
· Osnivanje CENTRA ZA VODE EKOLOŠKOG DRUŠTVA PAN-KARLOVAC, u svrhu osnaživanja i praćenja provedbe Lokalne agende za karlovačke rijeke, ujedno i kao poveznica među različitim sektorima i zainteresiranim građanima te u svrhu osmišljavanja i koordiniranja projekata koji se odnose na slivno područje karlovačkih rijeka.

10. BeRi (Besede i riječi) / Nositelj projekta: Gradska knjižnica
Vrijednost: 95.989,63 EUR
http://www.gkka.hr/?page_id=110

11. Mobill / Nositelj projekta: Gradska knjižnica
Vrijednost: 50.000,00 EUR
http://www.gkka.hr/?page_id=107

12. Diploma nije dovoljna / Nositelj projekta: HZZ
Vrijednost: 156.570,70 EUR
http://www.hzz.hr/default.aspx?id=13136

13. Ljubičice u školama / Nositelj projekta: Karlovačka županija
Vrijednost: 85.000,00 EUR
Osnovni cilj projekta bila je prevencija nasilja među mladima u školi i društvu. Projekt je proveden u suradnji s litavskom regijom Taurage. Kroz projekt izrađen je priručnik o prevenciji nasilja u školama, kroz dvogodišnje razdoblje u radu stručnjaka i pedagoga, te roditelja i djece na konferencijama i radionicama u Litvi i Hrvatskoj. Projekt je realiziran kroz dvije međunarodne konferencije i studijsku posjetu u Karlovcu i Taurage (Litva), dječji kamp te izradu priručnika za rad s djecom i mladima u školama. Projekt je predstavljen u brošuri ˝Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012. – 2014.˝ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije što je izvrstan pokazatelj o uspješnosti ovog projekta.

14. Informacijske ulice / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 46.500,00 HRK
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/projekt-informacijske-ulice

15. Budi neovisan, budi svoj / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 150.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/budi-neovisan-budi-svoj/

16. Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji, mobilna aplikacija, virtualni vodič Karlovcem / Nositelj projekta: Turistička zajednica karlovačke županije
Vrijednost: 30.000,00 EUR

17. Solarno stablo / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 352.000,00 kn
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/solarno-stablo

18. Lokalni info centar za mlade – informacija kao preduvjet sudjelovanja / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 130.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/info-centar-za-mlade-karlovacke-zupanije-2/

19. Partnerstvom do dobrog upravljanja / Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj
Vrijednost: 162.311,14 kn 
http://ka-matrix.hr/projekti-2/

Solarno stablo / Nositelj projekta: Udruga za lokalni razvoj ˝Turbina promjena˝
Vrijednost: 352.000,00 kn
http://www.turbina-promjena.hr/index.php/projekti/solarno-stablo