Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

05.02.2019.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Odluka o komunalnom redu propisuje sljedeće:
  • uređenje naselja koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
  • način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca za gospodarske i druge svrhe
  • održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina
  • mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe                                                                                                     
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana