Odluka o komunalnom doprinosu

21.12.2018.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđuju se:
  1. područja zona Grada Karlovca za plaćanje komunalnog doprinosa
  2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone
  3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
  4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana