Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu

25.10.2018.
Grad Karlovac predstavlja vam Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu. Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 341,7 mil. kn s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika koji su  integrirani u lokalnu riznicu Grada Karlovca sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti. Prihodi proračuna u narednoj će godini biti značajno veći u odnosu na prethodnu godinu i to uglavnom zbog provedbe velikih komunalnih i društvenih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova i kreditnih aranžamana Grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana