e-Usluge

Javne potrebe u kulturi: dodijeljeno 36 ugovora za projekte u vrijednosti od 235 tisuća eura

Grad Karlovac dodijelio ugovore o financiranju projekata temeljem provedenog Javnog poziva Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.
Prijavilo se 49 predlagatelja (udruge civilnog društva, umjetničke organizacije, tvrtke koje djeluju u kulturi, fizičke osobe i vjerske zajednice) s ukupno ponuđena 83 programa, a sklopljeno je 36 ugovora o financiranju u ukupnoj vrijednosti od 235 tisuća Eura. Riječ je o gotovo 100 tisuća eura više sredstava nego što je to bilo prošle godine.
Kako je naglasila pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko, kada se ovom iznosu pribroje sredstva za programe ustanova u kulturu od 446 tisuća Eura, može se zaključiti da će za projekte i programe u kulturi u ovoj godini biti izdvojeno gotovo 700 tisuća Eura.
Gradonačelnik Damir Mandić je čestitao svima čiji su projekti izabrani za sufinanciranje, te pozvao sve da se aktivno uključe sa idejama i prijedlozima kada započne izrada nove Strategije razvoja kulture Grada Karlovca.
Ovo je dobro vrijeme za kulturu u Karlovcu. Prije svega što se tiče infrastrukture. Gradonačelnik je istaknuo i Hrvatski dom kao mjesto koje će nakon uređenja biti na raspolaganju za udruge i kulturu. Još je u fazi donošenje odluke vezano za upravljanje i održivost, ali je sigurno  da će biti dostupan svima.  
Gradonačelnik je posebno zahvalu uputio svim udrugama, za sve što čine za naš grad.