e-Usluge

Novom sadnjom stabala Karlovac aktivan u prilagodbi klimatskim promjenama

Prepoznavši važnost ublažavanja učinka klimatskih promjena i prilagodbe na iste, Grad Karlovac je pristupio dobrovoljnoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te je u 2020. godini donio Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Karlovca – SECAP. Poseban je naglasak u mjerama prilagodbe stavljen na povećanje udjela zelene infrastrukture odnosno formiranje novih i očuvanje postojećih zelenih površina. Spremnost i odlučnost Grada Karlovca u prilagodbi na klimatske promjene pokazala se i prijavom na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Grad Karlovac je u veljači 2023. godine zaključio dva Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u vrijednosti od  152.063,51 EUR. Vrijednosti pojedinačnih Ugovora iznose 96.207,22 EUR i 55.856,29 EUR, a projekti su sufinancirani u iznosu od 80% i obuhvaćaju sadnju stabala na više lokacija u gradu te edukaciju građana o primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama.
Projekti obnove zelene infrastrukture uključuje sadnju više od 180 stabala u gradu. Na šest odabranih lokacija u gradu bit će posađeno 136 stabala. U Ulici Kralja Tomislava posadit će se 17 javora i 1 lipa;  na lokaciji Crna promenada – Ruski put 19 lipa, 16 javora, 4 johe i 3 hrasta; u Riječkoj ulici 10 breza i 16 crnih borova; u Ulici Donja Švarča 9 javora i 6 crnih borova, u Ulici Miroslava Krleže 14 javora; na zelenoj površini između Ulica Miroslava Krleže i Ljudevita Šestića 21 javor. U  Vrbanićevom perivoju će biti posađeno 45 stabala (graba, oraha, hrasta, divlje jabuke) kao i nisko zelenilo (200 sadnica grmlja i 2000 sadnica živice).
Pored svakog posađenog stabla će se ugraditi perforirane cijevi koje omogućuju dubinsko zalijevanje te postaviti sustav za površinsko natapanje stabala.
Sadnja stabala će započeti u jesen 2023., ovisno o vremenskim prilikama, te je planirano da budu posađena do kraja godine.
Sadnjom stabala i grmolikih biljaka doprinosi se oplemenjivanju zelenih površina koje osiguravaju sklonište, zaštitu od sunca i toplinskih valova te zasjenjuju šetnice u parku. Na taj se način doprinosi i smanjenju temperature zraka te smanjenju emisija stakleničkog plina CO2. Grad Karlovac će sadnjom stabala doprinijeti ukupnom nacionalnom cilju sadnje 10 milijuna stabala, odnosno europskom cilju sadnje 3 milijarde stabala do 2030. godine.
Od jeseni će započeti niz edukacija i informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena pod nazivom Budi klimatski heroj!.
Edukacija će se provoditi u dva dijela. Prvi dio rezerviran je za radionicu o učincima klimatskih promjena za djecu osnovnoškolskog uzrasta dok je drugi dio rezerviran za projektante i tehničko osoblje. Djeca će kroz prezentacije, multimedijske materijale i rad u grupama imati priliku učiti o klimatskim promjenama, njihovom utjecaju na ljude, prirodu i životinjski svijet te kako svaki pojedinac može doprinijeti ublažavanju istih. Drugi dio edukacije upoznat će projektante sa smjernicama za pripremu infrastrukture na klimatske promjene te načelima DNSH (eng. „Do no significant harm„), tj. „ne nanosi bitnu štetu“, okolišnim ciljevima i njihovom primjenom u projektiranju.
Potpora u provedbi projekta je Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).