e-Usluge

Katastarske izmjere – OBAVIJESTI

Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložak za dio k.o.Donje Mekušje i za k.o. Zagrad 1.

Predočavanje započinje 11.9.2023.