e-Usluge

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Karlovca za 2016. godinu