Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Karlovca

19.01.2022.
Savjetovanje je završeno.
Ovom se Odlukom određuju lokacije na kojima se na području Grada Karlovca mogu održavati manifestacije, javni skupovi, organizirati razonode, zabavne i sportske priredbe i druge aktivnosti na otvorenom  prostoru za stanovništvo i goste (u daljnjem tekstu: manifestacije i javni skupovi), koje organiziraju ili su suorganizatori Grad Karlovac, tvrtke i ustanove u vlasništvu Grada Karlovca  i Turistička zajednica grada Karlovca, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja najviše dopuštene razine buke određene propisom koji regulira najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, definira se vrijeme prekoračenja najviše dopuštene razine buke, putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.
Ovom Odlukom uređuju se i uvjeti za izdavanje dozvole za ostale organizatore manifestacija i javnih skupova pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja najviše dopuštene razine buke.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana