Nacrt programa za mlade grada Karlovca

07.11.2014.
Pročitajte Nacrt programa i pošaljite svoje primjedbe i prijedloge.
Grad Karlovac u suradnji sa Udrugom Carpe Diem i brojnim lokalnim dionicima izradio je nacrt Gradskog programa za mlade Grada Karlovca za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Ovaj dokument predstavlja strategiju Grada prema mladima i obuhvaća sva područja života mladih ljudi između 15 i 30 godina starosti (obrazovanje i informiranje mladih, aktivno sudjelovanje mladih i izgradnja civilnog društva, kultura mladih, slobodno vrijeme i sport, socijalna politika i zdravlje mladih, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje) te je izuzetno važna podloga za sastavljanje Proračuna Grada Karlovca i operativno djelovanje gradske uprave. Izuzetno nam je važno da se u raspravu uključi što više mladih, udruga mladih i za mlade te one institucije koje se u svojem djelovanju bave mladim ljudima i mogu na bilo koji način doprinijeti kvaliteti ovog dokumenta kao i kasnije sudjelovati u provedbi. Nacrt Gradskog programa za mlade možete preuzeti na web stranicama ovdje u prilogu teksta. Ukoliko želite predložiti izmjenu ili nadopunu predloženog teksta u ovom dokumentu, molimo vas da koristite obrazac za komentiranje. Svi zainteresirani svoje komentare mogu dostaviti putem navedenog obrasca na mail adresu gpmkarlovac@gmail.com. Za osobe bez pristupa internetu, na raspolaganju stoji informatička oprema u Centru za mlade u Grabriku. Sljedeći korak, prije usvajanja ovog dokumenta na Gradskom vijeću biti će javna tribina koja će se održati u drugoj polovici studenog ove godine.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana