JAVNA RASPRAVA - UPU gospodarsko servisnog predjela Selce

20.02.2015.
Temeljem članaka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) u svezi sa člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br.1/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKO - SERVISNOG PREDJELA SELCE

  1. Javna rasprava trajat će 30 dana u periodu od 03. 03. 2015.godine do 01. 04. 2015. godine. Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se za trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca, III kat, Banjavčićeva ul. br.9.
  2. Javno izlaganje održat će se 19. 03. 2015.godine u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, I kat. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 01. 04. 2015. godine.
  3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji:
  • Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave te osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana uređenja iz svog djelokruga, trebaju dostaviti svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Banjavčićeva ul. 9. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana