Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca

29.09.2023.
Trajat će od 5. do 12. listopada 2023.
Javno izlaganje održat će se 9. listopada 2023. s početkom u 12 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca.