Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

10.10.2018.
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 9. 11. 2018. godine.
Odlukom se određuje vrijednost boda za obračun komunalne naknade u 2019. godini.
Vrijednost boda iznosi 8,40 kn/m2 godišnje, odnosno 0,70 kn/m2 mjesečno ako se plaćanje komunalne naknade vrši u obrocima.