Idejno rješenje sanacije nerazvrstane ceste oznake NC Jamadolska 003, u Gradu Karlovcu

12.05.2023.
Završeno
Predmet projekta sanacije Jamadolske ulice je izdavanje građevinske dozvole u svrhu izgradnje potporne konstrukcije koja će štititi denivelaciju između površine nerazvrstane ceste oznake NC Jamadolska 003 i privatnih čestica u nožici padine te sanacije kolničke konstrukcije.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana