Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Provedba savjetovanja s građanima donosi uključenu lokalnu zajednicu, kvalitetnije odluke, planove i programe, manje troškove i odgađanja u fazi provedbe, jača odnos povjerenja i zajedništva u naporima koji se ulažu kako bi lokalna zajednica bila kvalitetno uređena, perspektivna i po mjeri svojih stanovnika.
Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Maja Purgar Ivka, dipl.pol.
e mail: maja.purgar@karlovac.hr
tel: 047 628 230
PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI
Prve izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranoj javnošću u 2018. godini
PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI
Prve izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2016. GODINI