Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca

16.02.2022.
Rok zaprimanja primjedbi je 18. 3. 2022.
Pravilnikom se utvrđuju kriteriji, mjerila i potrebne dokumentacije za dodjelu potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva koje su utvrđene Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana