Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Karlovca

18.10.2022.
Javno savjetovanje je završeno.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana