Održana radionica za učenike PŠ Donje Mekušje

Održana radionica za učenike PŠ Donje Mekušje
18. ožujka 2019. godine održana je radionica u nizu od ukupno 62 izobrazno-informativne aktivnosti, koje će se tijekom 2019. godine održati po osnovnim školama Grada Karlovca, a u okviru projekta „Projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Pametno odloži #BoljiKarlovac složi“. Radionica je održana u područnoj školi Donje Mekušje pod stručnim vodstvom udruge Turbina promjena. Teme radionice bile su sprečavanje nastanka otpada i odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.