O otpadu učili i u OŠ Turanj

O otpadu učili i u OŠ Turanj
Održana je još jedna radionica u nizu od ukupno 62 izobrazno-informativne aktivnosti, koje će se tijekom 2019. godine održati po osnovnim školama Grada Karlovca, a u okviru projekta „Projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Pametno odloži #BoljiKarlovac složi“.  Radionica je održana 18. ožujka 2019. godine u OŠ Turanj pod stručnim vodstvom udruge Turbina promjena. Tema radionice bila je sprečavanje nastanka otpada.