Edukativni materijal o gospodarenju otpadom Grad Karlovac izdao i na Brailleovom pismu

Edukativni materijal o gospodarenju otpadom Grad Karlovac izdao i na Brailleovom pismu
Članovima Udruge slijepih USKA danas su podijeljene edukativne brošure na Brailleovom pismu u okviru projekta „Pametno odloži #Bolji Karlovac složi“ kojeg provodi Grad Karlovac.
Opći ciljevi projekta su informirati i educirati građane grada Karlovca o:
- razlozima prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u tom procesu
- važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom u prijelazu na kružno gospodarstvo
- potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima
- ulozi potrošača u važnosti promjene navika za prijelaz na kružno gospodarstvo
- postupcima obrade otpada i praćenju tijeka recikliranja odvojeno prikupljenog otpada putem mrežnih stranica komunalne tvrtke Čistoća i Grada Karlovca.
Ciljane skupine projekta su svi građani, turisti, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca i mladi, poslovna javnost, a njime se u razdoblju od 13.6.2018. – 7.1.2020. godine provodi cijeli niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.