JAVNA RASPRAVA - PUP Zvijezda

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članaka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) u svezi sa člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br.1/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ZVIJEZDA“


1. Javna rasprava trajat će 30 dana u periodu od 15.02.2016.godine do 15.03.2016.godine. Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se za trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca, III kat, Banjavčićeva ul. br.9.
2. Javno izlaganje održat će se 23.02.2016.godine u 10:00 i u 17:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, I kat. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 15.03.2016. godine.
3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji:
  • Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave te osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana uređenja iz svog djelokruga, trebaju dostaviti svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
  • Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva ul. 9. U protivnom se neće uzeti u obzir.