Urbanistički plan uređenja ZVIJEZDA

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Zvijezda" (GGK br. 07 / 2017.)

Usklopu dokumentacije UPU Zvijezda (niže) nalaze se sljedeće stručne podloge:

  1. STUDIJA GRADITELJSKIH OBILJEŽJA S KONZERVATORSKOM DOKUMENTACIJOM 
  2. POSEBNA STRUČNA PODLOGA - HORTIKULTURNO OBILJEŽJE (KRAJOBRAZNA STUDIJA)
  3. POSEBNA STRUČNA PODLOGA - EKONOMSKO VREDNOVANJE
  4. DEMOGRAFSKO-SOCIOLOŠKA STUDIJA 
  5. STUDIJA PROMETNIH OBILJEŽJA