Generalni urbanistički plan Grada Karlovca - GUP

Generalni urbanistički plan Grada Karlovca - pročišćeni tekst (GGK br.15/19.) 
Odredbe

Grafički dio
 
III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca

GGK br. 13 / 19
    Tekstualni dio
    Grafički dio
 
Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca
GGK br. 08 / 14
  Obrazloženje
Odredbe za provođenje
 
  Grafički dio
   
Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca - GUP
Glasnik br. 06/2011
  Tekstualni dio
Odredbe za provođenje
 
  Grafički dio
 
Generalni urbanistički plan Grada Karlovca - GUP
GGK br. 14/07
Generalni urbanistički plan Grada Karlovca - pročišćeni tekst (GGK br.15/19.) 
  Tekstualni dio plana
  Grafički dio plana