Udruge

 
31. siječnja 2019.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. - Ured gradonačelnikaNatječaj je otvoren dok se ne iskoriste sva predviđena proračunska sredstva.
30. siječnja 2019.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinuRok za prijavu projekata  1. 3. 2019. godine.
24. srpnja 2017.Poziv za sudjelovanje na 9. sajmu udruga KarlovacPrijave do 15. 9. 2017.