Filip Trezner predsjednik Savjeta mladih

Filip Trezner predsjednik Savjeta mladih
Aktivnosti Savjeta mladih svi zainteresirani pratiti mogu na webu stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i facebook stranici Savjet mladih Grada Karlovca.
Sukladno Zakonu o savjetima mladih Grad Karlovac raspisao je javni poziv i proveo natječajnu proceduru te na Gradskom vijeću Grada Karlovca donio Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca i od prijavljenih kandidata izabrao devet članova i devet zamjenika članova Savjeta mladih Grada Karlovca. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je u ponedjeljak, 16. ožujka 2015. godine kada je za predsjednika izabran Filip Trezner, za zamjenika predsjednika Matija Kranjčević te je usvojen Poslovnik o radu Savjeta. Mandat Savjeta mladih je tri godine, a osnovan je kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Osobitu ulogu Savjet mladih imati će u provođenju i praćenju Gradskog programa za mlade, u direktnom radu sa mladima iz udruga, gradskih četvrti i mjesnih odbora te svim mladima koji im se obrate sa nekom idejom i inicijativom. Najave i aktivnosti Savjeta mladih svi zainteresirani pratiti mogu na webu stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr kao i facebook stranici Savjet mladih Grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana