13. sjednica Savjeta mladih

13. sjednica Savjeta mladih
Održana je 13. sjednica Savjeta mladih Grada Karlovca na kojoj je predstavljen Javni poziv za mobilnosti i inicijative mladih Grada Karlovca  za 2016. godinu kojeg je raspisao Grad Karlovac. Grad Karlovac osigurao je sredstva u proračunu za financiranje inicijativa mladih i za sufinanciranje mobilnosti (putni troškovi) mladih kroz program Erasmus + (Mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima KA1 – Poglavlje 2., Cilj 4., Mjera 1.) te ostalih nacionalnih i međunarodnih programa kojima je cilj mobilnost u svrhu učenja, a sukladno Gradskom programu za mlade 2015. – 2018. od 2016. godine (Poglavlje 2., Cilj 1., Mjera 2.). Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 31. 5. 2016. do 1.12. 2016. odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u proračunu.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana