Obavijest o otpisu duga fizičkim osobama

Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama. Temeljem Odluke otpisat će se dug za javna davanja: komunalna naknada, spomenička renta i porez na korištenje javne površine te za nejavna davanja: zakupnina za poslovni prostor, naknada za korištenje javne površine, najamnina za stan, podzakupnina za zemljište i sudski trošak po presudi.
Ukoliko Grad Karlovac za neko od navedenih stavaka ima zasnovano založno pravo na nekretnini dužnika, neće se vršiti otpis duga koji je osiguran tim založnim pravom. Predmet otpisa nisu dugovi prema Gradu Karlovcu s osnove komunalnog doprinosa, naknade za legalizaciju, te kupoprodajne cijene nekretnina, kao i neki dr. specifični slučajevi.
Dužnici koji imaju pravo na otpis navedenih davanja su:
- svi građani nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga na dan 31.12. 2017. i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona i
- fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljanje najduže do 31.12.2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona.
Za sve dužnike Grad Karlovac, kao vjerovnik, će nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Odlukom, otpisati dospjeli dug najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 10.000,00 kn, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate. 
Otpis duga fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za otpis Grad Karlovac će izvršiti samostalno, po službenoj dužnosti i dužnici nisu u obvezi u Grad dostavljati zahtjev za otpis.
Odluku o otpisu duga donijeti će Gradsko vijeće Grada Karlovca na svojoj sjednici. Odluka o otpisu je javni dokument koji će biti objavljen u Glasniku Grada Karlovca na mrežnim stranicama Grada i o provedenom otpisu neće se posebno izvještavati svakog dužnika pojedinačno. Nakon provedenog otpisa Grad Karlovac će pokrenuti aktivnosti koje dovode do prestanka ovrhe. Osim obustave ovrha u FINA-i koje je Grad pokrenuo, pa ih može i obustaviti, skrećemo pažnju dužnicima da povlačenje ovrhe koje su pokrenute po sudskoj presudi, ne može učiniti Grad, već će se takve ovrhe povlačiti posredovanjem nadležnog suda, što može potrajati i dulje od 60 dana.
Dužnici koji duguju komunalnu naknadu za stambeni objekt i/ili garažni prostor, a korisnici su socijalnog programa Grada Karlovca i/ili zakonskog socijalno programa obvezni su podnijeti pisani zahtjev temeljem kojega će Grad Karlovac donijeti odluku o otpisu duga do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 10.000,00 kn, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.
Postupak podnošenja zahtjeva:
Pisani zahtjev za otpis duga podnosi se isključivo tvrtki Inkasator, Trg hrvatskih branitelja 4 (stara zgrada tržnice), soba broj 13 najkasnije do 18.10. 2018.
Pisani zahtjev može se preuzeti OVDJE, u pisarnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, prizemlje, soba br. 11 i u tvrtki Inkasator, Trg hrvatskih branitelja 4, soba broj 13 odnosno Trg hrvatskih branitelja 2, reklamacije u prostoru blagajne.
Uz ispunjeni zahtjev obavezno je priložiti potvrdu odnosno podatak iz očevidnika FINA-e koliko je dužnik blokiran i po kojim osnovama (podatak se dobiva na osobni zahtjev u FINI bez naknade u svrhu otpisa potraživanja).
Za sve dodatne informacije o otpisu duga po zahtjevu možete se obratiti na besplatni telefon 0800 301 301 ili pisanim putem na elektroničku adresu: blokirani@inkasator.hr
Svi dužnici kojima će dugovanja biti otpisana po podnesenom zahtjevu, biti će o otpisu obaviješteni sukladno Zakonu.
Detaljnu Odluku možete pročitati  u Glasniku Grada Karlovca br. 14 / 2018.