Najčešća pitanja

Kako ostvariti pomoć u subvencioniranju režija?

Pravo ostvaruju osobe koje ispunjavaju cenzus utvrđen Programom  subvencija  troškova  stanovanja  i  drugih oblika  socijalne  pomoći za tekuću  godinu. Više informacija možete dobiti u uredovno radno vrijeme:
utorak, četvrtak i petak od 8 do 13 sati
Upravni odjel za društvene djelatnosti
soba br. 11 i br. 12
Trg bana Josipa Jelačića 1
telefon 628 - 198 i 628 - 255

Tko ima pravo na socijalnu samoposlugu?

Umirovljenici ili osobe starije od 55 god. čiji prihod ne prelazi 900 kuna, obitelji s troje ili više maloljetne djece i obitelji gdje jedan ili više članova s invaliditetom odnosno djeca s teškoćama u razvoju.

Što napraviti ako imate zaštićeni račun, a očekujete novčanu pomoć od grada?

Potrebno je da socijalnm radnicama Grada Karlovca (UO za društvene djelatnosti) dostavite svoj IBAN zaštićenog računa na koji će slijediti uplata te obavezno otići u FINU i najaviti da će Grad Karlovac biti uplatitelj na Vaš zaštićeni račun.

Tko ima pravo na besplatnu prehranu?

Učenici čija domaćinstva ispunjavaju kriterije ukupnog prihoda svih članova domaćinstva iz Programa, stari, bolesni i nemoćni koji nemaju nikakvih mogućnosti samopomoći u prehrani, po potrebi s dostavom obroka u kuću, domaćinstva s troje ili više djece koja žive u izrazito teškim socijalnim prilikama te ostali građani u posebno teškim prilikama zbog teških bolesti, uvjeta stanovanja ili drugih izvanrednih okolnosti, te korisnici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu putem Centra za socijalnu skrb. U tom kontekstu mogu se dodjeliti i paketi suhe hrane i mlijeko za dojenčad.

U koje svrhe se daje jednokratna novčana pomoć?

 U izvanrednim i hitnim slučajevima, koji nisu regulirani Socijalnim programom Grada Karlovca, a naročito:
 
  • za iznenadne i posebno teške prilike nastale u domaćinstvu čime se sprečava nastanak težih posljedica
  • za uključivanje grada karlovca u prigodne humanitarne, tradicionalne i izvanredne akcije u području socijalne skrbi i zdravstva
  • za pomoć građanima u troškovima  posebno skupog liječenja vrlo teških i opakih bolesti
  • za pomoć građanima u nužnom saniranju izuzetno loših, nehigijenskih, ili opasnih uvjeta stanovanja
  • za ostvarivanje ove pomoći korisnik je dužan podnijeti poseban pisani zahtjev te priložiti dokumentaciju iz koje je razvidna situacija za koju se traži pomoć
Za jednokratnu pomoć potrebno je  priložiti dokazni materijal kojim se dokazuje i opravdava potreba iste pomoći (npr. računi za lijekove, uputnice za liječenje i slično)
 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika