Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca

08.02.2023.
Završeno
Grad Karlovac objavljuje prijedlog Pravilnika o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva za 2023. godinu.
Pravilnikom se propisuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti Grada Karlovca za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpora male vrijednosti.
Temeljem Pravilnika Grad Karlovac će objaviti Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2023. godini.
Grad Karlovac će sukladno planiranim sredstvima u Gradskom proračunu i usvojenim Programom mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca dodjeljivati sljedeće vrste bespovratnih potpora:
Mjera 1: Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika
Mjera 2: Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora
Mjera 3: Potpora za sufinanciranje troškova energenata
Na nacrt prijedloga Pravilnika predstavnici zainteresirane javnosti mogu dostaviti primjedbe i komentare. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana