Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima odobravanja oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u pojedinačnim slučajevima

17.02.2022.
završeno
Ovim savjetovanjem želi se omogućiti zainteresiranoj javnosti uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima odobravanja oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u pojedinačnim slučajevima kojom se dodatno želi osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji:
- ulažu u poljoprivrednu proizvodnju na naćin da ih se u potpunosti,100% oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa, do sada je bilo oslobađanje 90%.
- grade nekretninu – građevinu za vlastite stambene potrebe oslobodi 100% do 420 m3 obujma.

Zakono o izmjenam i dopunama zakona o gradnji sada obvezuje investitora na gradnju zgrada “ gotovo nulte energije” pa bi se iz tog razloga ukinule povoljnosti iz sada važeće Odluke a koje su se odnosile na energetsku učinkovitost zgrada.  
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana