e-Usluge

Nacrt Proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu

Rok zaprimanja odgovora  13.11.2023.