Proračun 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu
Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
Druge izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Polugodišnji izvještaj  o izvršenju proračuna za 2020. godinu Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu. plan razvojnih programa Grada Karlovca
Financijsko izvješće Grada Karlovca za 2020. godinu 
Bilješke uz financijsko izvješće