Najčešća pitanja

Koji je OIB Grada Karlovca?

OIB Grada Karlovca je 25654647153.

Koji je žiro račun Grada Karlovca za redovno poslovanje?

Broj žiro računa za redovno poslovanje je HR78 2400 0081 8179 00000. Prilikom uplate obavezan je unos modela i poziva na broj koji se nalazi na uplatnici grada Karlovca.

Koji je žiro račun za prikupljanje prihoda od prodanih stanova?

Broj žiro računa je HR54 2400 0081 5102 63768. Poslove prikupljanja prihoda, prisilne naplate, fakturiranja i rasporeda tih sredstava vrši Inkasator d.o.o. za grad Karlovac.

Gdje mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Gradu Karlovcu?

Za više informacija o stanju dugova javiti se u Inkasator na tel. 694-763, a za informacije koje se tiču Upravnog odjela za proračun i financije Grada Karlovca na tel. 628-125, fax 628-185, mail: financije@karlovac.hr

Mogu li utjecati na proračun?

Da. Redovito se u drugoj polovici raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.
 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika