Sukob interesa

Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana