Registar ugovora

Registar ugovora i okvirnih sporazuma po javnoj nabavi ažurira se svakih šest mjeseci. Grad Karlovac osim ovog Registra objavljuje i Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja. Objave ovih registara propisane su Zakonom o javnoj nabavi, a i Akcijskim planom za 2015. – 2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine  (NN 79/15).