Prethodno sudjelovanje ponuditelja

Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. Ako je ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s ponuditeljem na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave, javni naručitelj je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje tog ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje. Predmetne mjere uključuju prosljeđivanje relevantnih informacija drugim ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja ponuditelja u pripremi postupka nabave ili koje su proizašle iz takvog sudjelovanja.