Pregled ugovora

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi,  registar ugovora mora se voditi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina RH (EOJN RH), gdje se podaci o sklopljenim ugovorima javne nabave automatski generiraju. U istom registru vode se i ugovori jednostavne nabave. U EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati Planove nabave i Registre ugovora svih javnih naručitelja.