Postupci

17. prosinca 2018.Usluga održavanja javne rasvjete, EV 183/18Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 15. 1. 2019. do 9:00 sati.
23. studenog 2018.Usluga pomoći u kući starim i bolesnim osobama za 2019. godinu, ev.br. 079/18Otvaranje ponuda 10. 12. u 10,00 sati.
23. studenog 2018.Topli obroci i paketi suhe hrane za 2019. godinu, ev.br. 078/18Otvaranje ponuda 10. 12. u 9,30 sati.
21. studenog 2018.Energetska obnova zgrade na adresi Ivana Meštrovića 10 u Karlovcu, ev.br. 180/18Otvaranje ponuda 11. 12. 2018. u 10:00 sati.
21. studenog 2018.Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca EV 175/18Rok za dostavu ponuda 12. 12. 2018. 9:00 sati. 
19. studenog 2018.Izrada projektne dokumentacije uređenja Obale V. Mažuranića u Karlovcu, EV 182/18Rok za dostavu ponuda 7. 12. 2018. 9:00 sati.
9. listopada 2018.Usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, ev.br. 172/18”Rok za dostavu ponuda 29. 10. 2018. 09:00 sati.