Postupci

8. ožujka 2019.Opremanje dječjeg vrtića i jaslica Mahićno, EV.BR. 111/19Otvaranje ponuda 28. 3. u 10 sati.
8. ožujka 2019.Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Mahićno, EV.BR. 108/19Otvaranje ponuda 28. 3. u 9 sati.
7. ožujka 2019.Radovi na izgradnji grobnog polja 16 groblja Jamadol, Ev.br. 036/19Rok za dostavu ponuda 27. 3. 2019. u 9 sati.
6. veljače 2019.Geodetske usluge za 2019. godinu” ev.br. 066/19.Otvaranje ponuda je 26. 2. 2019. u 9 sati.
22. siječnja 2019.Nabava Microsoft licenci za 2019. i 2020. godinu, ev.br. 002/19Otvaranje ponuda 12. 2. 2019. u 9:00 sati.
7. siječnja 2019.Energetska obnovazgrade gradske upravena adresi Ivana Banjavčića 9 u Karlovcu - PONOVLJENO EV. BR. 001/19Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25. 1. 2019. 9 sati.
21. prosinca 2018.Poštanske usluge za 2019. godinuRok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4. 1. 2019. u 9 sati.