Postupci javne nabave

21. travnja 2022.Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju, ev. br. 034/22Rok za dostavu ponuda je 13.05.2022. godine do 9:00 sati
15. travnja 2022.Uređenje stadiona Branko Čavlović Čavlek, ev. br. 011/22Rok za dostavu ponuda je 06.05.2022. godine do 9:00 sati.
11. travnja 2022.Opskrba lož uljem, ev.br. 141/22Rok za dostavu ponuda je 29.04.2022. godine do 9:00 sati
11. travnja 2022.Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca, 003/22Rok za dostavu ponuda 03.05.2022. godine do 9:00 sati
6. travnja 2022.radovi na odvodnji Grabrik, ev.br. 038/22Rok za dostavu ponuda je 28.04.2022. godine do 9:00 sati
4. travnja 2022.Radovi na asfaltiranju makadam prometnica Grada Karlovca, ev.br. 020/22Rok za dostavu ponuda je 27.04.2022. godine do 9:00 sati
30. ožujka 2022.Usluga izrade marketinga i promocije destinacije, ev.br. 091/22Rok za dostavu ponuda je 25.04.2022. godine do 10:00 sati
8. ožujka 2022.Nabava programa SharePoint Server 2019, ev.br. 083/22Rok za dostavu ponuda je 29.03.2022. godine do 10,00 sati
2. ožujka 2022.Radovi na uređenju okoliša u Smičiklasovoj ulici, ev.br. 039/22Rok za dostavu ponuda je 22.03.2022. godine do 9:00 sati
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana