Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Karlovac kao naručitelj obvezan je donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, donošenje i objavu plana nabave. U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Poveznica za EOJN RH je  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, gdje svaki građanin, bez prethodne registracije, može pregledavati Planove nabave svih javnih naručitelja.
19.siječnja 2024.Plan nabave za 2024. godinu
Plan nabave za 2024. godinu
26.siječnja 2023.Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
14.siječnja 2022.Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
11.siječnja 2021.Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
24.siječnja 2019.Plan nabave za 2019. godinu
15.siječnja 2018.Plan nabave za 2018.
23.siječnja 2013.Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
31.siječnja 2012.Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu