POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Stručni nadzor nad radovima na izgradnji prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije "Babina Gora", ev.br. 130/18

Rok za dostavu ponuda 1. 6. 2018.
Naručitelj Grad Karlovac pokrenuo je postupak jednostavne nabave stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina Gora“, za koju sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)  nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave  manja od 200.000,00 bez PDV-a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude, objavljenima na  poveznici https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx,
te na poveznici https://icloud.karlovac.hr/public.php?service=files&t=ddbe72a6962b219074f84e2791ab6d57
(Uputa za preuzimanje: Klikom na poveznicu za preuzimanje otvara se stranica na kojoj je u polje password potrebno upisati zaporku (123) i kliknuti na Submit. Nakon toga se otvara stranica s koje se klikom na gumb Download  preuzima dokumentacija.)
Ponude se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku putem AGRONET-a, sukladno točki 12. Uputa za prikupljanje ponuda, koja je dostupna na prethodno navedenoj poveznici.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana