Uspostava VUPKA

Uspostava Većeg urbanog područja Karlovac (VUPKA) 
 
Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 4. prosinca 2018. godine, Grad Karlovac s okolnim područjem utvrđuje se područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2014.-2020., uz preduvjete: da se definira i uspostavi urbano područje Karlovac, da se izradi strategija razvoja urbanog područja Karlovac, da se u urbanom području uspostavi sustav upravljanja za provedbu ITU mehanizma te da se definira paket mjera za provedbu ITU mehanizma i popis projekata koji će se predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam. Ovu Odluku podržala je i Vlada Republike Hrvatske Zaključkom donesenim 6. prosinca 2018. godine.  

Prvi sastanak s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je 20. prosinca 2018. godine, kada su dobivene smjernice vezane uz definiranje urbanog područja i izradu strategije razvoja urbanog područja Karlovac. Tijekom siječnja 2019. godine održano je nekoliko sastanaka vezanih uz odabir i uključivanje jedinica lokalne samouprave u obuhvat urbanog područja. Teritorijalni obuhvat Većeg urbanog područja Karlovac izrađen je sukladno Metodologiji za definiranje obuhvata urbanih područja u Republici Hrvatskoj, koju je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u rujnu 2015. godine, a baziran je na glavnim društveno-gospodarskim obilježjima urbanog područja, odnosno kriteriju prostornog kontinuiteta i kriteriju dnevnih migracija temeljem Popisa iz 2011. godine. 
U svom sastavu, Veće urbano područje Karlovac obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave: 

    Grad Karlovac            Grad Ozalj      Grad Duga Resa

Veće urbano područje obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave:Gradonačelnik Grada Karlovca je 14. veljače 2019. godine donio Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o sastavu VUPKA i kojim se predlaže Gradskom vijeću donošenje takve odluke. Istoga dana dostavljen je i Poziv za pristupanje Većem urbanom području Karlovac gradovima Ozlju i Dugoj Resi, a Odluke o pristupanju zaprimljene su 10-ak dana kasnije.  
Veće urbano područje Karlovac (VUPKA) uspostavljeno je Odlukom o sastavu Većeg urbanog područja Karlovac, donesenom 26. veljače 2019. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca. Grad sjedište urbanog područja je Karlovac. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 14. ožujka 2019. godine prihvatilo ovakav prijedlog obuhvata Većeg urbanog područja Karlovac te je 9. travnja 2019. godine sklopljen Sporazum o suradnji između triju gradova u sastavu VUPKA, a predmet Sporazuma je suradnja na izradi i provedbi Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac.  
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana