Strategija razvoja VUPKA

Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2027.
Strategija razvoja urbanog područja je multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Strategija se za sva urbana područja izrađuje u skladu s načelom partnerstva i suradnje, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i metodologiji propisanoj u Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Prvi Nacrt Strategije izrađen je u lipnju 2019. godine i dostavljen na uvid Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
Nakon sklapanja Sporazuma o suradnji između gradova u sastavu urbanog područja Karlovac, Gradsko vijeće na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine donosi Odluku o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada tijela za pripremu i provedbu SRUP-a, kojom se uspostavlja Partnersko vijeće i Koordinacijsko vijeće. U cilju osiguravanja načela partnerstva u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije, s primarnim ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja i predlaganja strateških projekata važnih za njegov razvoj, tijekom procesa izrade Strategije održane su dvije sjednice Partnerskog vijeća i tri sjednice Koordinacijskog vijeća. Partnersko vijeće urbanog područja čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora triju gradova, dok Koordinacijsko vijeće urbanog područja čine gradonačelnici triju gradova. 
Između lipnja i listopada 2019. godine, Grad Karlovac je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavio svu potrebnu dokumentaciju vezano uz ispunjenost preduvjeta za utvrđivanje urbanog područja te je 28. listopada 2019. godine dobiveno pozitivno mišljenje da su ispunjeni preduvjeti za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma za Grad Karlovac s okolnim područjem. 
Javna rasprava odnosno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strategiji razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019.–2027. trajala je između 19. veljače i 19. ožujka 2020. godine. Obrasci s javnog savjetovanja objavljeni su na web stranici Grada Karlovca. 
Na drugoj sjednici Partnerskog vijeća urbanog područja, koja se zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 održala putem video konferencije 22. travnja 2020. godine, donijeta je Odluka o pozitivnom mišljenju na Strategiju razvoja većeg urbanog područja 2019.-2027., a Strategija je usvojena 12. svibnja ove godine na 35. sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca, uz prethodno dobivena pozitivna mišljenja Predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz urbanog područja. 
Dokumenti vezani uz Strategiju razvoja Većeg urbanog područja Karlovac:
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana