Regionalna razvojna agencija

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Ulica Jurja Haulika 14
HR – 47000 Karlovac
Telefon: +385 47 612 800
Telefon: +385 47 609 491
Telefax: +385 47 609 499
web: www.ra-kazup.hr
E-mail: info@ra-kazup.hr
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana