Oduka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata i programa udruga usmjerenih na suzbijanje ambrozije na području Grada Karlovca u 2017. godini.

Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Oduku o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata i programa udruga usmjerenih na suzbijanje ambrozije na području Grada Karlovca u 2017. godini. Kako je i navedeno u Uputama za prijavitelje predmetnog Javnog poziva nakon donošenja odluke o programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad Karlovac će objaviti rezultate Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Karlovca s podacima o udrugama, programima, projektima i iznosima odobrenih sredstava financiranja, čime se sve udruge smatraju obaviještenima o rezultatima Javnog poziva. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Karlovac će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o sufinanciranju.
 

 


 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana