Poziv za upis djece u vrtić

Prijave se primaju do 5. svibnja.
Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u  Dječji vrtić Karlovac  i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
 
POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2016./17. PEDAGOŠKU GODINU
 
Od 1. rujna 2016. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2016. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca. OBRAZAC ZAHTJEV ZA UPIS možete preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića: http://www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr i mrežnoj stranici Grada Karlovca: OVDJE  ili osobno u tajništvu dječjih vrtića.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 • Preslike osobnih iskaznica roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti s web stranica Grada Karlovca OVDJE, dječjih vrtića ili u tajništvu dječjih vrtića)
Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Dokaz o zaposlenju roditelja (elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju)
 • Preslika rješenja da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata
 • Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja)
 • Preslika rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo rješenje)
 • Preslika rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade, dokaz o samohranosti roditelja, preslika:
  • Smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne)
 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
  • Pravomoćna presuda o razvodu braka (preslika) ili izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku ili izjava roditelja o skrbništvu djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice
  • dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
 • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete. 

ZAHTJEV S PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM PREDATI U RAZDOBLJU OD 6. TRAVNJA DO 5. SVIBNJA 2016.g. SVAKOG RADNOG DANA OD 08:00 DO 10:00 SATI i OD 12:00 DO 14:00 SATI:
Tajništvo Dječjeg vrtića Karlovac- Vrtić Gaza, Tkalčeva 2, Karlovac, za upis djeteta u objekt: Gaza, Grabrik, Park ili Novi Centar
ili
Tajništvo Dječjeg vrtića četiri rijeke,Turan 20, Karlovac, za upis djeteta u objekt: Banija, Dubovac, Rakovac (privremeno na lokaciji Ivice Gojaka 4, Karlovac), Švarča ili Turanj
 
Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Lista upisa bit će jedinstvena za obje ustanove. Prijedlog jedinstvene liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca bit će objavljene na objektima dječjih vrtića i mrežnim stranicama Grada Karlovca u roku od 15 dana od dana isteka roka z apodnošenje zahtjeva.