Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Karlovca 2017. do 2021. godine

Rok prijave je 15 dana od objave na ovim web stranicama.
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu prijedloge kandidata za članove sljedećih kulturnih vijeća:
-           za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
-           za dramsku i plesnu umjetnost, te izvedbene umjetnosti
-           za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
-           za vizualne umjetnosti
-           za inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju